3 Tips til mer effektiv markedsføring i 2019

1. Kjenn kunden din

Veldig mange bedrifter oppgir at de er kundefokusert, kundeorientert, kundesentrert eller andre lignende begrep. Det er både bra og viktig! Det er kunder vi lever av! Og mange bedrifter har også konkrete aktiviteter eller tiltak som følger opp påstanden om kundefokus.

Den vanligste måten å være kundefokusert på er nok det med kundeservice! Og det er selvsagt avgjørende, at man i alle kontaktpunkt med kunden, å alltid vise seg fra sin beste side! Enten det er før eller etter salg, klage eller ros. Men kundefokus bør starte før kunden er blitt kunde. Med inngående innsikt i din ”typiske kunde” har du et mye bedre utgangspunkt for å målrette markedsføringen din mot potensielle kunder.

Begynn med å se på din egen kundedatabase. Hvem er de beste kundene dine? (Her bør du ta utgangspunkt i kunder som du vil ha flere av, derfor snakker vi gjerne om ”drømmekunden”).

Finn ut mest mulig om denne ”typiske” kunden, det første viktige punkter er selvsagt om dette er en privat (B2C) – eller bedriftskunde (B2B).  Videre bør du finne ut mest mulig av følgende punkter (mye av dette krever en direkte dialog med kunden)

 • Demografi (alder, bosted, sivilstatus, antall barn)
 • Jobb og inntekt
 • Fritidsaktiviteter, ferievaner
 • Prioriteringer i livet
 • ”Smertepunkter” i livet  – hva opptar personen, hvilke utfordringer har hun/han i hverdagen, og spesielt relatert til dine produkter og tjenester.
 • Hvor finner hun/han informasjon om sine interesser (sosiale medier, aviser, blader, blogger, etc.)
 • Hvem stoler hun / han på for referanser og bekreftelser?

Hvis du, som jeg virkelig vil anbefale, snakker med kunden direkte om dette, så bruk også litt tid på å spør kunden om kjøpsreisen frem til beslutning om å kjøpe ditt produkt. Hvilke vurderinger ble gjort, hva var alternativene, hvordan gjorde han/hun research på forhånd osv. Hvem var alternativene som ikke ble valgt osv. Dette er verdifull informasjon som gir deg et best mulig grunnlag for hvordan du skal markedsføre dine produkter til nye, lignende, kunder.

Når du har funnet ut mest mulig om kunden din, så bør du også beregne hva slags verdi (CLV- customer lifetime value) en kunde har for deg og din bedrift. Da er det viktig å tenke mer enn ”bare” det ene kjøpet. Du må se på hele livsløpet til kunden din. Som regel beholder vi en kunde over tid, og kan få gjenkjøp og mersalg. Det finnes flere metoder for å beregne dette. Det viktigste er å beregne

 • snittverdi per transaksjon (total årlig salgsinntekt delt på antall transaksjoner)
 • gjennomsnittlig antall kjøp/transaksjoner pr. kunde pr. år(total antall kjøp pr år delt på antall unike kunder)
 • antall år du beholder kunden

Ta gjerne kontakt med næringshagen for hjelp til å beregne dette. Når du har denne verdien klar, vet du også hvor mye markedsføringskroner du kan bruke for å skaffe deg én kunde. Ta totalen av salgs –og markedsføringskostnader du har hatt en gitt periode, f.eks. en måned, delt på antall nye kunder du har fått den samme perioden. Da får du kost pr. ny kunde.

Koster det mer å skaffe deg en kunde enn det den genererer av verdi, er det selvsagt ikke god butikk!

2. Hva skal du si, og når skal du si det?

Når du har definert hvem som er din ”typiske” kunde, gjerne personifiset med navn og bilde, slik at alle i bedriften har lik oppfatning av hvem som er drømmekunden, er det på tide å finne ut hva du skal si for å tiltrekke nye kunder.

Hva skal være ditt hovedbudskap, ditt verdiløfte, din løsning på kundens problem. Du har forhåpentligvis funnet ut, gjennom kundeanalysen over, hva som er hovedårsaken til at kunden valgte akkurat ditt produkt. Dette er viktig å ta tak i for å tiltrekke deg lignende potensielle kunder.

Det beste er at du får kunden selv til å fortelle dette, enten i en video eller på Facebook review, Google Reviews eller på din egen nettside.

Bruk hovedbudskapet når du lager annonser, blogartikler, Facebook-poster eller hva slags kanaler du velger.

Det er også viktig å tenke gjennom hvor kunden er i kjøpsreisen sin. Er det tidlig (dvs. de er ikke engang begynt å tenke på hvem de skal velge), så er det kanskje et annet budskap som fungerer bedre enn om de er på slutten og i beslutningsmodus.

3. Hvor skal du levere budskapet ditt?

Først nå er vi inne på markedskanaler. Jeg har inntrykk av at mange kanskje starter her. Man får kanskje presentert et ulikt spekter av kanaler, og velger mer eller mindre tilfeldig. En annonse i lokalavisa, en oppføring på Gule sider, en salgsannonse på Facebook, osv. Det kan være vel og bra, men jeg tror at det er enklere å velge kanaler når du først har gjort en jobb med punkt 1 og 2. Da vet du kanskje at kunden din er ofte innom treningsforum på nett, eller blogger om mat, eller bilsider. Da kan du målrette dine nettannonser til disse stedene. Eller du vet at lokalaviser er viktig kilde til info om lokale tilbud, da er det en kanal som bør være med i markedsføringsmiksen. Kanskje YouTube er den plassen kundene dine bruker mest tid online, da bør du vurdere både egen kanal og betalte annonser her.

Husk også at på sosiale medier så finnes det en «kode» for hvordan du bør formulere deg:

 • Facebook: Uformell og personlig (men ikke privat)
 • Snapchat: Veldig uformell, privat
 • Twitter: Formell, ikke personlig 
 • Instagram: Formell og uformell, personlig
 • LinkedIN: Formell og profesjonell

Uansett valg av markedsføringsmiks og kanaler, så er det en svært viktig arena du uten tvil bør fokusere på følgende:

Vær synlig digitalt!

Et minimum av digital tilstedeværelse er helt avgjørende i dag. Ca. 90 % av alle kjøpsprosesser startet på Google. Det betyr at du bør ha fokus på

 • En mobilvennlig og brukervennlig nettside (her finnes en rekke grep som kan tas, kontakt gjerne næringshagen for flere gode tips)
 • Oppføring på Google My Business. Dette er spesielt viktig for bedrifter med lokalt marked, da du vil få mer synlighet når folk søker i ditt område, hvis du har en Google My Business side.
 • Facebook-profil
 • Evt. andre sosiale medier (her er det viktig å huske på hvor dine kunder er, der bør du også være)

Vil du gjøre en ekstrainnsats for synlighet kan du starte en blogg som handler om dine kunders problemer, og hvor du deler av din kunnskap for å hjelpe kunden. Ikke primært for å blogge om dine produkter, men for å få tillitt hos målgruppen som den de kan gå til for å få sine problemer løst, som gir deg et stort fortrinn den dagen de skal bestemme seg for å kjøpe.


Du kan også se på Søkemotoroptimalisering, digital annonsering osv, som alle er svært effektive metoder og som bør inngå i en markedsstrategi.

Til slutt, når du vet hvem du snakker til, hva du skal si, og hvor du skal si det, så sett deg ned med en kalender for 2019 og legg en plan for når du si det du skal si. En aktivitetskalender for alle dine markedsaktiviteter gir deg langsiktighet og oversikt, og ikke minst en plan for markedsføringen din, og ikke en innfallsbasert markedsføring.

Håper dette var til noe hjelp i en hektisk hverdag! Ta gjerne kontakt med næringshagen for en gjennomgang og eventuelt en hjelp til å legge opp din markedsplan for 2019.

God markedsføring!

Lukk meny