ANDRE NÆRINGER

En framtid for bærekraft og mangfold

Handcrafted delights that instantly brighten up your day. Whether its chocolate, vanilla or cinnamon, we use the finest ingredients to produce these mouth watering artifacts.

Garden som ressurs

Ryfylke Næringshage spiller på lag med landbruket, og er gjerne en diskusjonspartner for framtidige muligheter i næringen.

Tomateventyret i Finnøy

Tomateventyret i Finnøy fortsetter. Hele 34 % av all tomatproduksjon i Norge foregår i Finnøy Kommune. Denne filmen ble laget til Fagdagen i forbindelse med Tomatfestivalen i 2018.

Mot en blågrønn framtid

Alle som driver innenfor veksthusnæringen og landbruk, har spennende og utfordrende muligheter i vente. Vi i Ryfylke Næringshage står klar for å bidra med kompetanse og nettverk for å kunne stå skikkelig rustet for fremtiden.

Lukk meny