Næringshageprogrammet

Skape levedyktig og framtidsrettet næringsliv i distriktene

Ryfylke Næringshage er operatør for Sivas næringshageprogram. Næringshagen er et bedriftsfellesskap som arbeider for utvikling av næringslivet i sin region. Næringshagemiljøet består av en rekke bedrifter som er samlokaliserte i næringshagen eller tilknyttet denne gjennom tett oppfølging og samarbeid. Næringshagen gir bedrifter i distriktene et innovativt, faglig og sosialt miljø. Per 1. januar 2018 deltar 40 næringshager i det nasjonale Næringshageprogrammet http://effekten.siva.no/

Næringshageprogrammet har som hovedmål å bidra til økt verdiskaping, vekst og utvikling av norsk næringsliv, fortrinnsvis i distriktene. Næringshageprogrammet skal i tillegg være et virkemiddel for fylkeskommunen og bidra til at fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør styrkes.

Programmets visjon

Skape levedyktig og framtidsrettet næringsliv i distriktene

PROGRAMMETS HOVEDMÅL:

PROGRAMMETS EIERE:

Kompetansehevning, rådgivning, kontorfellesskap og nettverk til kunnskapsbedrifter

Lukk meny