Om Ryfylke Næringshage

Partner og rådgiver for utvikling og vekst

Ryfylke Næringshage ble stiftet i 2007, og er en del av det landsdekkende Næringshageprogrammet som er administrert av Fylkeskommunen og Siva. Ryfylke Næringshage skal være en sterk bidragsyter, tilrettelegger og pådriver i arbeidet med å skape og videreutvikle et blågrønt kompetansesenter i regionen.

Ved å sette fokus på og forsterke satsingen innenfor blågrønne næringer som veksthus og landbruk, havbruk, lokalmat, reiseliv og andre aktuelle næringer har vi som hovedmål å bidra til økt verdiskaping, vekst og utvikling av næringslivet i regionen.

Vårt bidrag til kompetanseutvikling kanaliseres for det meste gjennom det populære Vekstprogrammet. Men kan ellers sammenfattes i følgende: 

– Forretningsutvikling og bedriftsrådgivning, med erfarne medarbeidere på de fleste områder som;

– Nettverksbygging, både ved tilgjengelighet for etablerte nettverk og etablering av nye.

– Nyetableringer, både for nye grunder ideer samt knoppskyting og nye konsept for etablerte bedrifter.

– strategiprosesser

– styrearbeid

– regnskap og økonomi

– salg og markedsføring

– digitalisering

– finansiering og investorsøk

I kraft av å være en del av det landsdekkende Næringshageprogrammet er det mange av våre partnere som mener at vår største styrke er å være døråpnere til de mange mulighetene som det offentlige og private næringsaktører har å tilby. Noen av disse kan du lese mer om her…

Det er i krysningspunktet mellom rådgiver-samarbeid-nettverk-kunde de spennende interaksjonene skjer, og vi ser derfor på alle våre næringsrelasjoner som Partnere av Ryfylke Næringshage.

Norges ledende BLÅGRØNNE næringshage!

Våre medarbeidere

Lukk meny