SAMARBEIDSPARTNERE

Vi har mange dyktige samarbeidspartnere.

Andre viktige samarbeidspartnere på mat

Innovasjonsmiljø – innovasjonsnettverk

  • Måltidets Hus og Ipark
  • Nofima og Kompetansenettverk
  • Nibio (spesielt på frukt og bær)

Virkemidler / støtteordninger

Lukk meny