Styringsverktøy

Her finner du en oversikt over noen av våre verktøy

Vekstpakken

Vekstpakken er en samling verktøy vi benytter i arbeidet vårt med målrettet vekstarbeid med bedriftene.

Growthweel

  • Vi har sertifiserte rådgivere i GrowthWheel
  • Få et 360 graders perspektiv og gjør det viktigste først
  • GrowthWheel er en sjekkliste til nøkkelbeslutninger
  • Her kan vi fort analysere – og se hvilke områder det bør fokuseres på
  • Internasjonalt anerkjent Verktøy for å analysere bedriften

(Brukes bl.a. av næringshagene i DK, USA og Sør-Afrika)

Business Model Canvas

Business Model Canvas er vårt verktøy for nyetablerere. Dette er en systematisk tilnærming til en god, næringsfaglig vurdering av nye forretningsidéer.

Partner-avtalen

En partner-avtale er en forpliktende samarbeidsavtale mellom din bedrift og næringshagen. Avtalen er grunnlaget for hvordan vi i felleskap kan videreutivkle din bedrift. Som målbedrift får din bedrift Siva-tilskudd på våre tjenester, en slags «Siva-rabatt)

Vekstprogrammet

Næringshagene i Rogaland arrangerer årlig det populære VekstProgrammet. VekstProgrammet er et ledelses- og bedriftsutviklingsprogram for små/mellomstore bedrifter med fokus på videre vekst.

Lukk meny