Tjenester

Vi vil være din langsiktige partner for innovasjon og vekst

Her finner du en oversikt over hva vi kan bidra med.

Forretningstjenester

VEKST

Har du ambisjoner om å ta din bedrift videre?

Ryfylke Næringshages forretningsutviklere har spisskompetanse til å bistå utviklingsprosesser og har tilgang på gode verktøy som skal til for å systematisere og realisere vekst.

Store ambisjoner for bedriften?

Vi bistår deg i å identifisere lønnsomme utviklingsprosjekt, se egen bedrift i «fugleperspektiv», etablere fundament for videre satsing og stake ut kursen videre med kortsiktige og langsiktige mål.

NYSKAPING

Nyetablering og innovasjon – Ryfylke Næringshage skal stimulere til nyskaping i regionen.  Vi bidrar derfor med arrangementer, tiltak og kompetanse for å bistå og inspirere gründere.

Vi tilbyr etablererveiledning for deg som ønsker å starte bedrift. Kortreist starthjelp og et levende miljø for gründere og bedrifter i utvikling. 

Hodet fylt med forretningsideer?

Vi bistår deg gjerne gjennom hele prosessen fra idé til bedrift.

STYREARBEID

Trenger dere hjelp til styrearbeid?
Vi har mye styrekompetanse, og hjelper deg gjerne med å videreutvikle styret og styrearbeidet i din bedrift.
Ryfylke Næringshage går aktivt inn i styrer, eller finner riktig kompetanse.

Vi har også god kompetanse innen Strategiarbeid.

PROSJEKT

Våre ansatte har kompetanse i effektiv og resultatorientert prosjektledelse, uavhengig av bransje.  Ved å bruke Næringshagen i prosjekter som enten prosjektleder eller rådgiver, f.eks. i samarbeidsprosjekter mellom flere bedrifter, får man en nøytral aktør som jobber fokusert mot prosjektets mål.

KONTORPLASS

Samlokalisering i Næringshagen. Tilgang til et spennende og sprekt kontorfellesskap med andre spennende bedrifter og mennesker i Judaberg sentrum.
Næringshagen tilbyr attraktive forretningslokaler som er tilrettelagt for samspill mellom bedrifter. Lokalene har fellesløsninger på praktiske kontorbehov.


Hos oss har vi spesielt fokus på bedrifter innen landbruk, havbruk, lokalmat, reiseliv og kultur.

NETTVERK

Vi kan tilby et fellesskap av bedrifter og sparringspartnere fra et bredt spekter av bransjer. Nye koblinger kan gi nye idéer og muligheter.

Vi kan hjelpe med kobling mot regionale, nasjonale og internasjonale forsknings- og utviklingsmiljø, kunnskapsmiljø og virkemidler for innovasjon.

Vi kan også bidra med lokale nettverk, koblinger mot potensielle kunder og leverandører og andre nyttige samarbeidspartnere.

Vi har spesielt stort nettverk innen matfaget med fokus på lokalmat.

Andre tjenester

Målbedriftsavtale

En målbedriftsavtale er en forpliktende samarbeidsavtale mellom din bedrift og næringshagen. Avtalen er grunnlaget for hvordan vi i felleskap kan videreutivkle din bedrift. Som målbedrift får din bedrift Siva-tilskudd på våre tjenester, en slags «Siva-rabatt»

Garden som ressurs

Ryfylke Næringshage spiller på lag med landbruket!

Vurderer du:

 • Å legge om til annen drift/produksjon?
 • Å bygge ny driftsbygning?
 • Å satse på lokalmat og drikke?
 • Landbruksbasert reiseliv?
 • Inn på Tunet?
 • Energitiltak/bioenergi?
 • Frukt og bær i veksthus?

Eller sitter du på en god forretningside du vil gå i gang med å videreutvikle til egen næring?

I Ryfylke Næringshage kan du få  informasjon, rådgivning og rettledning når det gjeld muligheter, søknader og eventuelt etablering av egen bedrift.

I tillegg kan vi hjelpe til med å lage forretningsplan, forretningsmodell, budsjettering, finansieringsplan, og litt om marknad.

Du vil få tilbud om nettverk og kontaktpersoner og får vite om de ulike tilskuddsordningene. Næringshagen kan også arrangere samlinger, kurs med mer, enten selv eller i samarbeid med ulike produsentlag, næringer eller målbedrifter.

Noen av våre verktøy

Vekstpakken

Vekstpakken er en samling verktøy vi benytter i arbeidet vårt med målrettet vekstarbeid med bedriftene.

Growthweel

 • Vi har sertifiserte rådgivere i GrowthWheel
 • Få et 360 graders perspektiv og gjør det viktigste først
 • GrowthWheel er en sjekkliste til nøkkelbeslutninger
 • Her kan vi fort analysere – og se hvilke områder det bør fokuseres på
 • Internasjonalt anerkjent Verktøy for å analysere bedriften

   (Brukes bl.a. av næringshagene i DK, USA og Sør-Afrika)

Business Model Canvas

Business Model Canvas er vårt verktøy for nyetablerere. Dette er en systematisk tilnærming til en god, næringsfaglig vurdering av nye forretningsidéer.

Vekstprogammet

Næringshagene i Rogaland arrangerer årlig det populære VekstProgrammet. VekstProgrammet er et ledelses- og bedriftsutviklingsprogram for små/mellomstore bedrifter med fokus på videre vekst.

I programmet vil deltakerne få kunnskap innen områdene:

 • Ledelse og organisasjon, status og fremtid
 • Vekst og innovasjon, forretningsmodeller
 • Marked, styre og implementering av strategi.

Målet for programmet er at deltakerne skal utarbeide detaljerte planer med mål og handlinger for videre vekst.

Gjennom hele programmet vil deltakerne jobbe med utvikling av egen bedrift. Mellom samlingene vil en forretningsutvikler fra Næringshagen bistå bedriften med utviklings- og strategiarbeidet.

Tilbakemelding fra tidligere deltakere har vært svært positive. Spesielt erfaringsutvekslingen mellom deltakerne og nytteverdien av en dedikert rådgiver mellom samlingene har blitt trukket frem som verdifullt for deltakerne.

 

Lukk meny