Våre "gode hjelpere"

Finansiering, investorsøk og andre støtteordninger

Her finner du en oversikt over hva vi kan bidra med.

Forretningstjenester

Innovasjon Norge

Innovasjon Norges hovedmål er å utløse økt verdiskapning gjennom å skape flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative Næringsmiljø. Innovasjon Norge kan bidra med finansiering, nettverk, rådgivning, kompetanse og profilering. Næringshagen kan hjelpe deg med å komme i kontakt med riktig saksbehandler for din  bedrift.

VRI Rogaland

Næringslivet har handlekraften, forsknings- og utviklingsmiljøene (FoU) har kunnskapen, og det offentlige virkemiddelapparatet har pengene som skal til for å skape innovasjon og utvikling i regionen. VRI Rogalands oppgave er å sørge for at disse aktørene samarbeider og kommuniserer godt.

Skattefunn

Skattefunn er skattefradragsordning for kostnader til forskning og utvikling. Skattefradraget for små- og mellomstore bedrifter er 20%. Kontakt din næringshage om du vil ha hjelp til å vurdere utviklingsprosjekt og råd før du skal skrive søknad. 

Forskningsrådet

Norske bedrifter kan søke Forskningsrådet om midler til forskning og utvikling. Forskningsrådet finansierer forskningsprosjekter for norsk næringsliv for 9 milliarder kroner årlig. Her kan du finne relevante utlysninger, retningslinjer og søknadshjelp.

Næringshagene i Norge 

Næringshagene i Norge er et medlemsbasert, nasjonal nettverksorganisasjon for næringshagene. For næringshagene i Rogaland, er dette et av våre viktigste nettverk for faglig påfyll og engasjement.

Valide

Vi kan tilby et fellesskap av bedrifter og sparringspartnere fra et bredt spekter av bransjer. Nye koblinger kan gi nye idéer og muligheter.

Vi kan hjelpe med kobling mot regionale, nasjonale og internasjonale forsknings- og utviklingsmiljø, kunnskapsmiljø og virkemidler for innovasjon.

Vi kan også bidra med lokale nettverk, koblinger mot potensielle kunder og leverandører og andre nyttige samarbeidspartnere.

Vi har spesielt stort nettverk innen matfaget med fokus på lokalmat.

Skape

Skape gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland, som vil starte egen bedrift. Skape er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene i fylket og Rogaland Fylkeskommune.

 

Siva

Siva tilrettelegger for nyskapninger gjennom å bygge, eie og utvikle infrastruktur for innovasjon. Siva er en nasjonal operatør av næringshageprogrammet, som næringshagene i Rogaland er en del av.

 

Rogaland Fylkeskommune

Siva tilrettelegger for nyskapninger gjennom å bygge, eie og utvikle infrastruktur for innovasjon. Siva er en nasjonal operatør av næringshageprogrammet, som næringshagene i Rogaland er en del av.

 

Regionale Forskningsfond

Siva tilrettelegger for nyskapninger gjennom å bygge, eie og utvikle infrastruktur for innovasjon. Siva er en nasjonal operatør av næringshageprogrammet, som næringshagene i Rogaland er en del av.

 

Greater Stavanger

Siva tilrettelegger for nyskapninger gjennom å bygge, eie og utvikle infrastruktur for innovasjon. Siva er en nasjonal operatør av næringshageprogrammet, som næringshagene i Rogaland er en del av.

 

Lukk meny