Våre tjenester

Her er noen områder hvor vi kan bidra til utvikling og vekst

STRATEGIPROSESSER OG VEKST

Har du ambisjoner om å ta din bedrift videre?

Ryfylke Næringshages forretningsutviklere har spisskompetanse til å bistå utviklingsprosesser og har tilgang på gode verktøy som skal til for å systematisere og realisere vekst.

Store ambisjoner for bedriften?

Vi bistår deg i å identifisere lønnsomme utviklingsprosjekt, se egen bedrift i «fugleperspektiv», etablere fundament for videre satsing og stake ut kursen videre med kortsiktige og langsiktige mål.

NYSKAPING

Nyetablering og innovasjon – Ryfylke Næringshage skal stimulere til nyskaping i regionen.  Vi bidrar derfor med arrangementer, tiltak og kompetanse for å bistå og inspirere gründere.

Vi tilbyr etablererveiledning for deg som ønsker å starte bedrift. Kortreist starthjelp og et levende miljø for gründere og bedrifter i utvikling. 

Hodet fylt med forretningsideer?

Vi bistår deg gjerne gjennom hele prosessen fra idé til bedrift.

STYREARBEID

Trenger dere hjelp til styrearbeid?
Vi har mye styrekompetanse, og hjelper deg gjerne med å videreutvikle styret og styrearbeidet i din bedrift.
Ryfylke Næringshage går aktivt inn i styrer, eller finner riktig kompetanse.

Vi har også god kompetanse innen Strategiarbeid.

PROSJEKT

Våre ansatte har kompetanse i effektiv og resultatorientert prosjektledelse, uavhengig av bransje.  Ved å bruke Næringshagen i prosjekter som enten prosjektleder eller rådgiver, f.eks. i samarbeidsprosjekter mellom flere bedrifter, får man en nøytral aktør som jobber fokusert mot prosjektets mål.

NETTVERK

Vi kan tilby et fellesskap av bedrifter og sparringspartnere fra et bredt spekter av bransjer. Nye koblinger kan gi nye idéer og muligheter.

Vi kan hjelpe med kobling mot regionale, nasjonale og internasjonale forsknings- og utviklingsmiljø, kunnskapsmiljø og virkemidler for innovasjon.

Vi kan også bidra med lokale nettverk, koblinger mot potensielle kunder og leverandører og andre nyttige samarbeidspartnere.

Vi har spesielt stort nettverk innen matfaget med fokus på lokalmat.

SALG, MARKEDSFØRING OG DIGITALISERING

Vi kan tilby et fellesskap av bedrifter og sparringspartnere fra et bredt spekter av bransjer. Nye koblinger kan gi nye idéer og muligheter.

Vi kan hjelpe med kobling mot regionale, nasjonale og internasjonale forsknings- og utviklingsmiljø, kunnskapsmiljø og virkemidler for innovasjon.

Vi kan også bidra med lokale nettverk, koblinger mot potensielle kunder og leverandører og andre nyttige samarbeidspartnere.

Vi har spesielt stort nettverk innen matfaget med fokus på lokalmat.

REGNSKAP OG ØKONOMI

Vi kan tilby et fellesskap av bedrifter og sparringspartnere fra et bredt spekter av bransjer. Nye koblinger kan gi nye idéer og muligheter.

Vi kan hjelpe med kobling mot regionale, nasjonale og internasjonale forsknings- og utviklingsmiljø, kunnskapsmiljø og virkemidler for innovasjon.

Vi kan også bidra med lokale nettverk, koblinger mot potensielle kunder og leverandører og andre nyttige samarbeidspartnere.

Vi har spesielt stort nettverk innen matfaget med fokus på lokalmat.

FINANSIERING OG INVESTORSØK

Vi kan tilby et fellesskap av bedrifter og sparringspartnere fra et bredt spekter av bransjer. Nye koblinger kan gi nye idéer og muligheter.

Vi kan hjelpe med kobling mot regionale, nasjonale og internasjonale forsknings- og utviklingsmiljø, kunnskapsmiljø og virkemidler for innovasjon.

Vi kan også bidra med lokale nettverk, koblinger mot potensielle kunder og leverandører og andre nyttige samarbeidspartnere.

Vi har spesielt stort nettverk innen matfaget med fokus på lokalmat.

KONTORPLASS

Samlokalisering i Næringshagen. Tilgang til et spennende og sprekt kontorfellesskap med andre spennende bedrifter og mennesker i Judaberg sentrum.
Næringshagen tilbyr attraktive forretningslokaler som er tilrettelagt for samspill mellom bedrifter. Lokalene har fellesløsninger på praktiske kontorbehov.


Hos oss har vi spesielt fokus på bedrifter innen landbruk, havbruk, lokalmat, reiseliv og kultur.

Lukk meny